CD BAZTAN KE
948 58 18 21 - 619 63 42 17
realsociedad
lozys_header

Pribatitasun politika formularioak

HasieraPribatitasun politika formularioak

Pribatitasun politka formularioak

Datuen Babesari buruzko oinarrizko informazioa

Arduraduna: C.D. BAZTAN
Helburua: C.D. BAZTANgo kide izatea kluba dagoen kategorietako taldeetan, edo bertako bazkide izatea. Gure helburu sozialari zuzenean lotutako ekitaldiak edo jarduerak antolatzearekin eta kudeatzearekin lotutako helburuak. Web orriko harremanetarako gure inprimakien eskaerei erantzutea eta erantzutea. Bazkideen kudeaketa fiskala, kontularitza, administratiboa eta komertziala; kontaktuen, laguntzaileen eta boluntarioen kudeaketa, eta C.D. BAZTANekin zuzenean lotutako komunikazioak bidaltzea.
Legitimazioa:
 • Kontratu bat egikaritzea: C.D. BAZTANgo jokalaria eta/edo bazkidea
  • Arduradunaren interes legitimoa: C.D. BAZTANgo talde batean futbolean aritzearekin zerikusia duten helburu guztiak, bazkide-izaera eta klubean bertan zehaztutakoaren arabera beharrezkoak direnak.
  • Hirugarren baten interes legitimoa: Nafarroako Futbol Federazioaren eta Espainiako Futbol Federazioaren txapelketetan eta beste antolatzaile batzuen txapelketetan parte hartzearekin zerikusia duten jarduerak eta tratamenduak
 • Interesdunaren adostasuna: honako helburu hauterako:
  • Adingabeen datuen tratamendua.
  • Osasunari buruzko datuen tratamendua.
  • Irudiak eta bideoak argitaratzea eta lagatzea, C.D. BAZTANen definitutako politiken arabera
  • Datuak hirugarren erakundeei lagatzea, jokalariak lehiaketetan parte hartzeko lekualdatzea eta/edo kirola egitearekin zerikusia duten arrazoiengatik.
  • Jokalariei eta/edo bazkideei komunikazio komertzialak eta newsletterrak bidaltzea.
Hartzaileak: Honako hauei datuak lagatzea aurreikusten da:

 • C.D. BAZTANekin zuzenean lotutako enpresak eta pertsonak
 • Federazioak: Nafarroako Futbol Federazioa; Espainiako Futbol Federazioa
 • Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutua. Baztango Udala.
 • Komunikabideak, prensa eta web masterra;
 • Beste klub eta antolatzaile batzuk.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. Horretarako prestatutako inprimakiaren bidez erabil dezakezu (ArSol Eskubideen erabilera) www.cdbaztan.com)
Jatorria: Interesduna bera, aita/ama edo legezko tutore aedo legezko ordezkariak
Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarria kontsulta dezakezu hemen: www.cdbaztan.com

Datuen Babesari buruzko informazio osoa

Nor da zure datuen tratamenduaren Arduraduna?
Arduraduna: C.D. BAZTAN
IFK: G31152945
Helbidea: PARAJE GILTXAURDI – 31700 ELIZONDO (NAVARRA)
Tfno: 948 581 821
Emaila: info@cdbaztan.com
Datuak Babesteko Ordezkaria (DBO): CONSULTING & STRATEGY GFM S.L
Emaila: dpo@gfmservicios.com

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?
C.D. BAZTANen interesatuek ematen diguten informazioa lantzen dugu, C.D. BAZTANgo futbol taldeetako jokalari gisa parte hartzeko. Emandako datuei ematen zaizkien tratamenduak eta xedeak hauek dira: federazio-lizentziak emateko eskaera, kudeaketa administratiboa, jokalariarekiko eta bere legezko ordezkariekiko harremanaren kontabilitatea, txapelketa eta txapelketa ofizialetan eta ez-ofizialetan parte hartzeko datuak lagatzea, jokalariaren grabazioa eta analisia, haren jarraipen eta bilakaera fisiko eta taktikorako, irudi eta bideoen tratamenduak webgune korporatiboetan argitaratzeko, sare sozial korporatiboetan; Footters-en alde ikus- entzunezko edukiak lagatzea, Footters-ek tratamenduaren arduradun gisa jarduten duen erabiltzailearen berariazko baimena jaso ondoren, torneoak eta ekitaldiak antolatzen dituzten beste erakunde batzuei lagatzea, argitaratzeko eta sustatzeko, errekonozimendu fisikoen jarraipenak egiteko, C.D. BAZTANen ekitaldiak eta sustapenak egiteko; Eta klubak edo klubarekin zerikusia duten enpresek emandako garraiobideen erabileraren kasuan, lekualdaketa horretarako beharrezkoak diren datuak lekualdatzeko eta lagatzeko baimena ematen da, baita gurasoen edo legezko ordezkarien datuen tratamendua ere, jokalaria 14 urtetik beherakoa bada deskribatutako helburuetarako. Web orriko harremanetarako gure inprimakien eskaerei erantzutea. Bazkideen kudeaketa fiskala, kontabilitatekoa, administratiboa eta merkataritzakoa; kontaktuen, laguntzaileen eta boluntarioen kudeaketa, eta BAZTAN KDrekin zuzenean lotutako komunikazioak bidaltzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?
Datu pertsonalak ezereztu egingo dira datu horiek bildu edo erregistratu ziren xederako beharrezkoak edo egokiak izateari uzten diotenean eta helburu horrek tratamendua ezabatu, ezeztatu edo mugatzeko eskubideak egikaritzen ez dituenean. Jokalariei eta/edo bazkideei buruzko datuak gordeko dira interesdunak edo haren ordezkariak tratamendua ezabatzeko edo mugatzeko eskubideak baliatzen ez dituzten bitartean.
Hala ere, datu pertsonalak gorde egingo dira harreman edo betebehar juridiko batetik, kontratu bat gauzatzetik edo interesdunak eskatutako kontratu-aurreko neurrien aplikaziotik eratorritako erantzukizunen bat eska daitekeen bitartean.
Zerga-araudiak, kontabilitate-araudiak, araudi sozialak edo zibilak ezartzen duen preskripzio-aldian soilik gorde ahal izango dira behar-beharrezkoak diren datu pertsonalak, legezko betebeharrak betetzen direnean.

Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?
C.D. BAZTANen interesdunek ematen diguten informazioa tratatzen dugu helburu hauekin:
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra;
DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu jakin baterako edo batzuetarako tratatzeko.
DBEO: 6.1.b) Interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunak eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko beharrezko tratamendua.
DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren erantzuleari aplika dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua.
DBEO: 6.1.f) Tratamenduaren erantzuleak edo hirugarren batek bilatzen dituen bidezko interesak asetzeko beharrezko tratamendua, betiere interes horiek interesdunaren oinarrizko interes edo eskubideak gailentzen ez badira.

Zure datuen tratamendurako lege-oinarria adierazten dizugu:

 • Kontratu bat gauzatzea: C.D. BAZTANgo jokalaria eta/edo bazkidea.
 • Arduradunaren interes legitimoa: C.D. BAZTANgo talde batean kirola egitearekin zerikusia duten helburu guztiak, klubeko bazkide izaera dutenak, eta klubean bertan zehaztutakoaren arabera beharrezkoak direnak.
 • Hirugarren baten interes legitimoa: Nafarroako Futbol Federazioaren eta Espainiako Futbol Federazioaren txapelketetan parte hartzearekin lotutako jarduerak eta tratamenduak, bai eta C.D. BAZTANek parte hartzen duen kirol-ekitaldiak antolatzen dituzten beste erakunde batzuenak ere.
 • Interesdunaren baimena: adingabeen datuak tratatzea, osasunari buruzko datuak tratatzea, irudiak eta bideoak C.D. BAZTANen zehaztutako politiken arabera argitaratzea eta lagatzea, datuak

hirugarren erakundeei lagatzea, jokalariak lekualdatzea kirol-arrazoiengatik edo klubean kirola egitearekin zerikusia dutelako. Komunikazio komertzialak edo newsletterrak bidaltzea.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?
Datuak hartzaile hauei jakinaraziko zaizkie:

 • Nafarroako Futbol Federazioa, liga eta txapelketa ofizialetan eta bere programetan parte hartzeko
 • Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutua, honen mendeko liga eta txapelketa autonomikoetan parte hartzeko
 • Komunikabideak, prentsa eta web masterra, publizitatea eta komunikazioa helburu
 • Beste klub eta antolatzaile batzuk, txapelketak eta ekitaldiak antolatzeko
 • Espainiako Futbol Federazioa, liga eta txapelketa ofizialetan parte hartzeko, federazio-lizentzia eta bere programak izapidetzeko.
 • Baztango Udala, diru-laguntzak jasotzeko.

Datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea:
Ez dago aurreikusita datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea.

Zer eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?
Edozein pertsonak du eskubidea baieztatzeko C.D. BAZTANen beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez.
Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako. Era berean, bere datuen eramangarritasunerako eskubidea du.
Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko. Inguruabar jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek aurka egin ahal izango diote beren datuen tratamenduari. Kasu horretan, C.D. BAZTANek datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik edo erreklamazio posibleak erabili edo defendatzeagatik izan ezik.
Zure eskubideak materialki honela baliatu ahal izango dituzu: horretarako prestatutako formularioa betez, “ArSol Eskubideen erabilera”, www.cdbaztan.com helbidean, zure identitatea behar bezala egiaztatuz.
Helburu jakinen baterako baimena eman baduzu, eskubidea duzu emandako baimena edozein unetan kentzeko, eta horrek ez du eraginik izango erretiratu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.
Zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, zure eskubideak urratuta dituzula sentitzen baduzu,

batez ere zure eskubideak egikaritzean gogobetetzen ez bazara, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko eskumena duen Kontrol Agintaritzan, bere webgunearen bidez: www.agpd.es.

Nola lortu ditugu zure datuak?
Hona hemen C.D. BAZTANen tratatzen ditugun datu pertsonalak: interesduna bera, aita edo ama edo legezko tutorea edo haren kirol-ordezkariak.
Hauek dira tratatzen diren datuen kategoriak:

  • Identifikazio-datuak
  • Ezaugarri pertsonalen datuak
  • Jokalarien irudiak, bideoak eta ikus-entzunezko edukiak
  • Posta helbideak eta helbide elektronikoak
  • Banku etxeko datuak
  • Datu berezien kategoria hauek lantzen dira: jokalarien osasun-datuak, haien egoera fisikoa zehazteko egin beharreko probei buruzkoak, lesioen jarraipena eta bilakaera eta garapen fisikoa.

Elizondon, 2021eko abenduan